RAWSAK


Himpunan tulisan penulis-penyajak baru: Riduan A.dullah, Shima Scarlett, Seyn, Habibah Alyahya, Bay Mushawwir & Madelene. 100 copies yang dah pun sold out. Terima kasih :)

"Rawsak, kitab tanpa jawi, sabdu atau tanda mati"-Riduan A. Dullah